Întâlnire de lucru la Căminul cultural „Al. Tănase” Deleni pentru stabilirea unei strategii axată pe perpetuarea valorilor satului românesc

Evenimente Februarie 25, 2020

Cordonatorii și membrii ansamblurilor/grupurilor folclorice din comuna Deleni, au participat la o întâlnire de lucru cu d-l ec. Dumitru Prigoreanu, primarul Comunei Deleni și Consiliul Local Deleni

Luni, 24 februarie 2020, la Căminul cultural „Al. Tănase” Deleni, cordonatorii și membrii ansamblurilor/grupurilor folclorice din comuna Deleni, la Căminul cultural „Al. Tănase” Deleni, au participat la o întâlnire de lucru cu d-l ec. Dumitru Prigoreanu, primarul Comunei Deleni, d-na prof. Maria Scîrțu, viceprimarul comunei Deleni și membri ai Consiliului Local Deleni. Au participat membri ai Ansamblului folcloric „Corăgheasca” din Deleni, coordonat de d-na Aurica Gâlcă, Grupurile „Muguri de stejar” şi „Gospodinele”, coordonat de d-na Maria Șalaru, cunoscuta interpretă de muzică populară, originară din Deleni și prof. înv. primar Ionela Pleșcuță, Grupul vocal „Hurgheșelul” și Ansamblul folcloric „Hurgheșul” ale Parohiei Feredeni, coordonate de pr. Dănuț Fotea și prof. înv. primar Iulia Fotea, d-na Zamfira Boboc, coordonatorul atelierului de cusături din satul Slobozia, rapsodul popular local Neculai Florea, d-na Elena Creangă, directorul Școlii Gimnaziale Deleni, profesorul Mugurel Mogoș și referentul cultural Ștefan Chele, reprezentanții Grupului vocal „Pathos”, cadre didactice și părinți ai copiilor din grupurile menționate.

Scopul întâlnirii a fost stabilirea unei strategii la nivelul comunei Deleni, axată pe recuperarea/păstrarea/perpetuarea valorilor satului românesc. În toate prelegerile vorbitorilor[1] de la acest eveniment, se poate găsi o idee comună, anume, dragostea pentru valorile spirituale ale satului și păstrarea identității specifice acestuia.

Grupul vocal „Hurgheșelul” și Ansamblul folcloric „Hurgheșul” ale Parohiei Feredeni, înființate și coordonate de pr. Dănuț Fotea și prof. înv. primar Iulia Fotea, se înscriu în acest deziderat al prețuirii satului nostru și păstrării identității specifice acestuia. Cert este că satele comunei noastre au nevoie de ajutor, însă ajutorul trebuie să vină, mai întâi, de la cei care s-au născut la sat (tinerii și părinţii lor). Satele noastre, fie că este voarba de Deleni, Feredeni, Slobozia, Poiana sau Maxut, au conservat o mulţime de valori spirituale, morale şi culturale care trebuie aduse din nou în actualitate. Din păcate, astăzi, aceste sate sunt oarecum încremenite între nostalgia unor amintiri şi abandonare, între o așa-zisă identitate tradiţională şi o stare de existență precară.

Grupul vocal „Hurgheșelul” și Ansamblul folcloric „Hurgheșul”, adică, cei peste 40 de tineri, înţeleg şi exprimă, în acelaşi timp, prin cântec și dans, dragostea pentru valorile satului nostru/românesc şi pot oferi ajutorul lor concret de care satul are nevoie. În cei 540 de ani de existență, satul Feredeni a lăsat urme adânci în istoria locului. Biserica, ctitorie din secolul al XVII-lea, portul, obiceiurile, meșteșugurile și uneltele, istoria sau legenda, dau mărturie despre istoria îndelungată a satului Feredeni. De exemplu, un crâmpei din această istorie a locului este adusă și prin costumele populare purtate de copii din Grupul vocal „Hurgheșelul”. Aceste costume, adunate de la oamenii satului Feredeni, aduc în fața spectatorilor de la diferite spectacole/concursuri, o parte din povestea acestui sat. Conștienți de puterea simbolică a costumului tradiţional, am început recrearea costumelor populare pentru Ansamblul folcloric „Hurgheșul”, dominaţi de ideea că este foarte important ca tinerii noștri să-l cunoască şi să-l poarte. În procesul de reconstituire sunt utilizate piesele vestimentare conservate și păstrate în localitate, dar și materialele sau metodele de lucru tradiționale.

Așadar, ne bucură faptul că, Primăria comunei Deleni și Consiliul Local Deleni, doresc a sprijini demersurile tuturor grupurilor ce se ocupă de tradiție în comuna Deleni.

 

Pr. Dănuț Fotea

 

 

[1] D-l primar Dumitru Prigoreanu, d-na Elena Creangă, d-na Aurica Gâlcă, prof. Ionela Pleșcuță, d-na Zamfira Boboc, d-l Neculai Florea, prof. Mugurel Mogoș, pr. Dănuț Fotea și câțiva dintre părinții copiilor.

Citește alte articole despre: Feredeni, Deleni